Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • Kupo Coaching: Kupo Coaching, vertegenwoordigd door Sharon van Rijnstra, met als doel het aanbieden van coachingdiensten en holistische behandelingen.
  • Klant: Elke persoon die gebruikmaakt van de diensten van Kupo Coaching.
 2. Diensten
  • Kupo Coaching biedt persoonlijke coaching, Reikibehandelingen, tarotkaartleggingen en tafelopstellingen aan, zowel in persoonlijke praktijkbezoeken als op afstand.
  • Klanten kunnen kiezen uit de beschikbare diensten en krijgen de gelegenheid om hun voorkeur voor persoonlijke of afstandsbehandelingen aan te geven.
 3. Afspraken en Betalingen
  • Afspraken voor coaching en behandelingen dienen vooraf te worden geboekt via de door Kupo Coaching aangeboden communicatiemiddelen.
  • Betalingen voor diensten worden voldaan volgens de tarieven die zijn vastgesteld door Kupo Coaching op het moment van de boeking.
 4. Annulering en Verzetten van Afspraken
  • Klanten dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren te annuleren of te verzetten om in aanmerking te komen voor restitutie of het opnieuw plannen van de afspraak.
  • Bij annuleringen of verplaatsingen binnen 24 uur voor de geplande afspraak kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
 1. Vertrouwelijkheid
  • Kupo Coaching respecteert de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie en gesprekken die tijdens de dienstverlening worden gedeeld.
  • Klanten kunnen erop vertrouwen dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij wettelijk anders vereist.
 2. Aansprakelijkheid
  • Kupo Coaching streeft ernaar de hoogst mogelijke zorg en professionaliteit te bieden tijdens alle diensten, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van coaching of behandelingen.
  • Klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dienen eventuele medische aandoeningen of zorgen voorafgaand aan de sessie te bespreken.
 3. Geschillen en Klachten
  • Eventuele geschillen of klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan Kupo Coaching, waarna er naar een passende oplossing zal worden gezocht.
 4. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden
  • Kupo Coaching behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal klanten hiervan op de hoogte stellen.
 5. Toepasselijk Recht
  • Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.